Sprechen Sie Deutsch?

Že ne? Nebo málo? Tak hurá na kurz do Německa nebo Rakouska!

A jak se vyznat v nabídce kurzů němčiny a vybrat si ten nejvhodnější pro vás? V obecné rovině hrají při rozhodování velkou roli dva faktory:

 • čas, který máte na kurz k dispozici
 • vaše současná úroveň němčiny

Věřte, že studiem jazyka v zahraničí se v němčině zlepšíte  za mnohem kratší dobu než studiem v Čechách.

Obecná němčina – Standard German

Kurzy obecné němčiny jsou zaměřeny na procvičování všech aspektů jazyka, tedy mluvení, čtení, psaní a gramatiky.

Výhodou jsou:

 • nástupní termíny každé pondělí, nejste-li úplní začátečníci s nulovou znalostí němčiny (ti mají samostatné nástupní termíny)
 • libovolná délka kurzů od 2 týdnů výše
 • zaměření na celkový rozvoj jazyka
 • různá intenzita kurzů – od 20-ti hodin týdně až po např. 34 hodin týdně

Kurzy obecné němčiny jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Na konci kurzu dostanete certifikát o absolvování, který má však menší váhu než oficiální „zkouškové“ certifikáty.

Přípravy na zkoušku TestDaF

TestDaF? Co že to je za zvláštní zkratku? Hned vysvětlíme.

TestDaF znamená Test für Deutsch als Fremdsprache. Česky – zkouška němčiny jako cizího jazyka. Je to mezinárodně uznávaná zkouška, která je vhodná pro ty z vás, kteří:

 • plánují studium na německy mluvící univerzitě
 • dosáhli již určité úrovně němčiny (minimálně B1) a chtějí tuto úroveň potvrdit mezinárodním certifikátem

Získáním certifikátu stvrdíte, že vaše znalosti němčiny splňují požadavky všech institucí vyššího vzdělání v německy mluvících zemích. Složením zkoušky můžete dosáhnout 3 úrovní - TDN 5, TDN 4, TDN 3. K přijetí na německou univerzitu budete potřebovat úroveň TDN 3 nebo TDN 4 (doporučujeme se předem informovat, neboť požadavky jednotlivých univerzit se mohou lišit).

Samotná zkouška pak testuje:

 • porozumění čtenému textu
 • poslech
 • písemný projev
 • ústní projev

Nástupní termíny na přípravy na zkoušky máte uvedeny u jednotlivých škol.

Přípravy na zkoušky DSH

A máme tu ještě jednu zkratku – DSH.  Složení zkoušky DSH je další možností, jak prokázat německé univerzitě vaše jazykové znalosti. DSH znamená “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang”, tedy test z němčiny k přijetí na vysokou školu.

Výsledky zkoušek jsou odstupňovány do 3 úrovní:

 • DSH 1 – procento správných odpovědí v rozmezí 57 – 66 %
 • DSH 2 – kdy máte správně 67 – 81 % odpovědí
 • DSH 3 –  správně 82 a více procent

U většiny studijních programů musíte dosáhnout úrovně DSH 2, což odpovídá přibližně úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška má dvě části – písemnou a ústní.

Písemná se skládá z:

 • porozumění a zpracování poslechu
 • porozumění a přepracování čteného textu a odborného dokumentu
 • vytvoření vlastního textu na zadané téma

Nástupní termíny a termíny zkoušek máte uvedeny u jednotlivých škol.