Zajistíme vám cestovní pojištění

Mnozí z vás se možná ptají, proč si pořizovat cestovní pojištění, když jsme členy EU. Máme přece nárok na stejnou zdravotní péči jako tamní obyvatelé. Pamatujte však, že bez pojištění:

  • hradí nemocný na místě vždy spoluúčast dle pravidel dané země
  • je péče hrazena vždy ve smluvních zdravotnických zařízeních
  • péče není hrazena v soukromých zdravotnických zařízeních
  • nejsou hrazeny zdravotní repatriace a repatriace tělesných ostatků
  • zcela jiná pravidla platí při cestách do zemí mimo EU

Tutuki vám zajistí cestovní pojištění u pojišťovny Allianz. 

Cestovní pojištění se tedy vždy při cestě do zahraničí vyplatí!

Sazebník, pojistné podmínky

Prostudujte si:

Pro koho je cestovní pojištění určeno?

Cestovní pojištění by si měl uzavřít každý kdo:

  • cestuje do zahraničí za studiem, prací, dovolenou nebo za sportem
  • chce mít jistotu, že když se něco stane, bude řádně ošetřen
  • chce mít jistotu, že bude zabezpečen, pokud způsobí někomu jinému újmu na zdraví či škodu na majetku
  • chce mít jistotu, že nepřijde o zaplacenou částku na pobyt, dojde-li k nenadálé skutečnosti, kvůli které nemůže odcestovat

Jak postupovat při nemoci či úrazu?

Pokud v zahraničí onemocníte nebo se zraníte, vyhledejte zdravotnické zařízení. Ve vážných případech kontaktujte asistenční službu (+420 241 170 000) a domluvte se na dalším postupu. Pokud hradíte náklady na ošetření na místě, vyžádejte si lékařskou zprávu s uvedením diagnózy a účtenky ke všem platbám.

Odcizení, zničení nebo poškození zavazadel

Zavazadla jsou pojištěna pouze při poškození při dopravní nehodě, živelní události nebo v souvislosti s vaším zraněním. Poškození přepravcem není hrazeno. Náhradu škody je třeba v tomto případě požadovat po přepravci.

Odpovědnost za škodu a jinou újmu

Kontaktujte asistenční službu v případě, že někomu způsobíte škodu či jinou újmu a řiďte se přesně pokyny. Pokud nerozumíte dokumentům, nikdy žádný nepodepisujte. Vznik škody nebo újmy je potřeba ohlásit policii a vyžádat si policejní protokol. Škodnou událost je dobré také doplnit o prohlášení svědků a fotodokumentaci.

Asistenční služba + 420 241 170 000

Asistenční služba funguje 24 hodin v českém jazyce. Poradí vám, jak postupovat při pojistné události. Zajistí ošetření, kontroluje průběh léčby, tlumočí požadavky. Zabezpečí kontakt s rodinou. Zorganizuje transport nebo repatriaci apod.