Zajistíme vám cestovní pojištění

Mnozí z vás se možná ptají, proč si pořizovat cestovní pojištění, když jsme členy EU. Máme přece nárok na stejnou zdravotní péči jako tamní obyvatelé. Pamatujte však, že bez pojištění:

 • hradí nemocný na místě vždy spoluúčast dle pravidel dané země
 • je péče hrazena vždy ve smluvních zdravotnických zařízeních
 • péče není hrazena v soukromých zdravotnických zařízeních
 • nejsou hrazeny zdravotní repatriace a repatriace tělesných ostatků
 • zcela jiná pravidla platí při cestách do zemí mimo EU

Tutuki vám zajistí cestovní pojištění u pojišťovny UNION pojišťovna. 

Cestovní pojištění se tedy vždy při cestě do zahraničí vyplatí! Obzvláště teď, v době pandemické.

Pro koho je cestovní pojištění určeno?

Cestovní pojištění by si měl uzavřít každý kdo:

 • cestuje do zahraničí za studiem, prací, dovolenou nebo za sportem
 • chce mít jistotu, že když se něco stane, bude řádně ošetřen
 • chce mít jistotu, že bude zabezpečen, pokud způsobí někomu jinému újmu na zdraví či škodu na majetku
 • chce mít jistotu, že nepřijde o zaplacenou částku na pobyt, dojde-li k nenadálé skutečnosti, kvůli které nemůže odcestovat

Union – 3 typy cestovního pojištění

Union pojišťovna pro vás připravila 3 typy pojištění:

 • Balík pojištění do zahraničí nazvaný PANDEMIC A30, A60, A90, která kromě standardních položek kryje i nutnost zrušení pobytu kvůli nařízené karanténě v ČR nebo hradí náklady na ubytování v případě nařízené karantény v zahraničí a přispívá na dopravu zpět v případě, že nelze odcestovat v původně plánovaný termín.
 • Balík pojištění do zahraničí nazvaný A30, A60, A90, která kryje léčebné výlohy v zahraničí a další položky, ale bez složky PANDEMIC.
 • Individuální pojištění, kde si jednotlivé položky pojištění sami vybíráte.

Balík pojištění PANDEMIC A30, A60, A90

Balík pojištění PANDEMIC A30, A60, A90 obsahuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí (včetně výloh na ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízena karanténa pojištěného),
 2. asistenční služby v zahraničí,
 3. pojištění zavazadel,
 4. pojištění odpovědnosti,
 5. úrazové pojištění,
 6. pojištění zrušení objednaných služeb z důvodu nemoci, úrazu, živelné události, nařízené karantény na území ČR nebo nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří,
 7. pojištění nezbytných cestovních nákladů na dopravu do vlasti, nebylo-li se možné vrátit předpokládaným dopravním prostředkem např. z důvodu nařízené karantény,
 8. doplňkové připojištění: pojištění nevydařené dovolené / pojištění doprovodu / pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb / pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla / pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku / pojištění opožděného nástupu na zájezd.

Číslo u písmene A naznačuje, do jaké výše bude případné storno vyplaceno. Tedy 80 % storno poplatku:

 • A30: maximálně 30 000 Kč / osoba. Celkem 90 000 Kč.
 • A60: maximálně 60 000 Kč / osoba. Celkem 180 000 Kč.
 • A90: maximálně 90 000 Kč / osoba. Celkem 270 000 Kč.

A) Sazebník pojistného PANDEMIC – TURISTA

PANDEMIC

Riziková skupina TURISTA je určená pro osobu, která nebude během doby pojištění provozovat rizikové spory ani manuální práce. Osoby však mohou v rámci rekreačních aktivit provozovat:

 • běh na lyžích po vyznačených trasách
 • jízdu na bobech na vyznačených trasách
 • bruslení na ledě
 • sáňkování

B) Sazebník pojistného PANDEMIC – SPORT

SPORT

Riziková skupina  SPORT je určená pro osoby, které budou během pojištění:

 • provozovat zimní sporty
 • stanou se účastníkem soutěže, nebo se budou připravovat na soutěž v jakýchkoliv amatérských i profesionálních disciplínách
 • provozovat rizikové sporty

Balík pojištění A30, A60, A90

Balík pojištění A30, A60, A90 obsahuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí
 2. asistenční služby v zahraničí
 3. pojištění zavazadel
 4. pojištění odpovědnosti
 5. úrazové pojištění
 6. pojištění zrušení objednaných služeb
 7. doplňkové připojištění: pojištění nevydařené dovolené / pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu / pojištění doprovodu / pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb / pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla / pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku / pojištění opožděného nástupu na zájezd

Sazebník pojistného:

A) Sazebník pojistného – TURISTA

Turista

B) Sazebník pojistného – SPORT

SPORT bez pandemic

Číslo u písmene A naznačuje, do jaké výše bude případné storno vyplaceno. Tedy 80 % storno poplatku:

 • A30: maximálně 30 000 Kč / osoba. Celkem 90 000 Kč.
 • A60: maximálně 60 000 Kč / osoba. Celkem 180 000 Kč.
 • A90: maximálně 90 000 Kč / osoba. Celkem 270 000 Kč.

Kompletní informace a sazebníky k balíkovému pojištění

Individuální pojištění

U individuálního pojištění si sami volíte, co všechno chcete mít pojištěno. I toto pojištění obsahuje pandemickou složku.

Můžete si sjednat:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí
 2. asistenční služby v zahraničí
 3. pojištění zavazadel
 4. pojištění odpovědnosti
 5. úrazové pojištění
 6. pojištění zrušení objednaných služeb
 7. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

Kompletní informace a dokumenty pro individuální pojištění

Rizikové skupiny

Union pojišťovna rozlišuje 3 hlavní rizikové skupiny:

1. Riziková skupina Turista: ve které jsou osoby, které neprovozují rizikové sporty (definované v podmínkách pojišťovny) a (nebo) které v rámci zahraniční cesty nevykonávají manuální práce (též definované v podmínkách pojišťovny).

Pojištění v této kategorii se však vztahuje i na osoby, které v rámci rekreačních aktivit provozují běh na lyžích na vyznačených trasách, jízdu na bobech na vyznačených trasách, bruslení na ledě a sáňkování.

2. Riziková skupina Sport: zde jde o osoby, které se u individuálního pojištění nebo u balíku pojištění v rámci své zahraniční cesty věnují:

 • zimním sportům
 • připravují se na soutěž nebo jsou účastníky soutěže v jakýchkoliv sportovních disciplínách (amatérských i profesionálních)
 • provozují rizikové sporty

Pojištění se vztahuje i na osoby v rizikové skupině Turista.

3. Riziková skupina Manuální práce: lze sjednat pouze u individuálního pojištění, nikoliv u balíku pojištění.  Pojištění v této rizikové skupině se vztahuje na osoby v rizikové skupině Turista i Sport, které vykonávají manuální práce.

Asistenční služba + 420 2 9633 9644

Asistenční službu provádí společnost EuroCross Assistance a je tu pro vás 24 hodin, 7 dní v týdnu.

V případě lékařské pomoci se prokažte lékaři pojistnou smlouvou a kartou. Asistenční službu kontaktujte v případě vážnějšího zdravotního stavu, hospitalizace nebo v jakémkoliv případě, kdy potřebujete poradit.

Z celého světa jsou platná tato čísla:

 • 00420 2 9633 9644
 • 0031 71 36 41 212

Z Anglie, Francie, Německa, Rakouska, Itálie, Španělska, Švýcarska, Kanady a USA můžete využít také 00 800 41 212 212.