Skip to content

Plavete v angličtině? Vyberte si správný kurz...

;

Oh My God! Jak se vyznat v nabídce kurzů angličtiny?

Věděli jste, že můžete v zahraničí vybírat z různých typů kurzů angličtiny? A jak si vybrat ten vhodný pro vás? Shrneme-li obecná fakta, tak při rozhodování hrají roli dva faktory:

  • čas, který máte na kurz k dispozici
  • vaše současná úroveň jazyka

Tutuki vám s výběrem ráda poradí. Sami jsme několika typy kurzů v zahraničí prošli.

General English – obecná angličtina

Kurzy obecné angličtiny se hodí pro ty z vás, kteří:

  • se chcete rovnoměrně rozvíjet ve všech jazykových dovednostech – ve čtení, psaní, mluvení, poslechu a gramatice a nechcete získat mezinárodní certifikát
  • máte málo času
  • potřebujete flexibilně nastoupit kterékoliv pondělí

Obecná angličtina se hodí pro začátečníky i pokročilé. Vaší úroveň angličtiny otestuje škola hned první den. Při nástupu vyplníte vstupní test a někdy podstoupíte i pohovor. Dle výsledků pak budete zařazeni do patřičné úrovně.

V naší nabídce najdete kurzy obecné angličtiny různé intenzity. Můžete studovat např. 20, 25 až 30+ lekcí týdně.

Každé (většinou) 4 týdny škola zhodnotí váš posun v angličtině a doporučí buď zůstat ještě chvíli ve stejné třídě nebo vás posune výše.

Na konci kurzu pak dostanete certifikát, který stvrdí vaší dosaženou úroveň angličtiny.

Příprava na – KET, PET, FCE, CAE, CPE

Cambridge zkoušky jsou mezinárodně nejpopulárnější jazykovou zkouškou.

Složením zkoušky získáte mezinárodně uznávaný certifikát s celoživotní platností, který rozpoznají střední školy, univerzity i zaměstnavatelé po celém světě.

Cambridge zkoušky mají 5 úrovní:

1. KET (Key English Test)

KET je nejnižším stupněm Cambridge zkoušek. Odpovídá úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určena pro všechny se základní úrovní angličtiny, kteří jí dokáží v omezeném rozsahu používat v každodenním životě.

2. PET (Preliminary English Test)

PET je druhým stupněm Cambridge zkoušek (úroveň B1). V tomto stupni jsou studenti na lehce pokročilé úrovni. Dokáží přečíst jednoduché články, sestavit krátký dopis či se přesněji vyjádřit ke každodenním situacím.

3. FCE (First Certificate in English)

FCE je třetím a také nejpopulárnějším stupněm zkoušek (úroveň B2). Na této úrovni byste měli disponovat širokou slovní zásobou, vysokým stupněm porozumění psaného textu i slušným písemným stylem. Zkouška se skládá z 5 okruhů testujícím vaše dovednosti ve čtení, psaní, gramatice, poslechu a mluvení.

Zkoušku lze skládat ve třech někdy i čtyřech termínech v roce.

Příprava trvá typicky 12 (na jaře 10) týdnů, o prázdninách se dá délka přípravy zkrátit na 8 až 4 týdny. Vstup do těchto zkrácených příprav vám však škola povolí jen na základě vstupního testu a potvrzení, že se za zkrácenou dobu stihnete na zkoušky řádně připravit.

4. CAE (Certificate of Advanced English)

CAE je čtvrtým a jak z názvu napovídá, pokročilým stupněm zkoušek (úroveň C1). Zkouška se skládá také z 5 částí, jako u FCE. Nástupní termíny a délka příprav jsou shodné s FCE. Pouze datum zkoušky je o den posunuté.

5. CPE (Certificate of Proficiency in English)

CPE je posledním a nejvíce pokročilým stupněm zkoušek (úroveň C2). Ne všechny školy nabízejí přípravy na tuto zkoušku, protože na této úrovni se již pohybuje velmi málo studentů. Nástupní termíny a délka příprav jsou také shodné s FCE.

V roce 2013 byla zkouška přeskupena z 5 do 4 okruhů, aby se zkrátil celkový čas zkoušky (který dosahoval i 6 hodin). V současné podobě se tedy testuje psaní, poslech, konverzace a gramatika (Use of English) byla sloučena se čtením do jednoho okruhu.

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) je také velmi populární formou zkoušky, protože otevírá dveře téměř do všech univerzit v zemích Commonwealthu, do mnoha univerzit ve Spojených státech i v Jižní Africe. Kromě akademického světa je zkouška uznávána celou řadou zaměstnavatelů po celém světě.

Zkoušku může složit kdokoliv starší šestnácti let.

Zkoušky IELTS jsou dvojího druhu:

  • akademické, které slouží zejména k přihláškám na univerzity či jiné vzdělávací institutuce
  • všeobecné, které jsou dokladem o znalosti angličtiny pro zaměstnavatele nebo pro imigrační účely

Samotné zkoušení se skládá ze 4 částí – z poslechu, čtení, psaní a rozhovoru na dané téma. Každá část je hodnocena známkou 1 až 9 (1 – téměř nulová angličtina, 9 – nejvyšší úroveň). Celkovou známku pak tvoří průměr jednotlivých částí.

Pokud se chystáte na zahraniční univerzity, měli byste se pohybovat v rozmezí 5,5 – 8.

Business English – obchodní angličtina

Obchodní angličtinu studují všichni ti, kteří potřebují používat angličtinu v zaměstnání. Je určena pro studenty s minimálně střední pokročilostí. Zaměřuje se na terminologii z různých oblastí obchodu, korespondence, telefonování, vyjednávání apod.

Některé školy nabízejí zkoušky zaměřené na obchodní angličtinu (Cambridge Business English Certificate – BEC I – III).

Teachers Training – kurzy pro učitele

Tzv. Teachers Training kurzy může studovat jak rodilý mluvčí, tak i ten, pro koho je angličtina druhým jazykem a chtěl by ji vyučovat, např. ve své rodné zemi.

Příprava se specializuje na metodiku výuky anglického jazyka, tedy jak správně angličtinu vyučovat. Můžete si zvolit, zda budete chtít vyučovat dospělé nebo mládež a děti.

Jednotlivé dostupné kurzy jsou:

  • TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
  • CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
  • DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults)
Nastavení soukromí
Podrobné nastavení Odmítám Souhlasím
Nastavení soukromí
Zrušit Uložit nastavení
;