Co je Program Erasmus+?

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí ve všech sférách vzdělávání, odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Cílem programu je přinést inovace do vzdělávání, odborné přípravy a služeb pro děti a mládež a podpořit účastníky ve zlepšení a rozvoji všeobecných dovedností. Navíc českým organizacím nabízí možnost získat nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit:

 • jednotlivci z řad žáků, studentů a mládeže,

 • učni,

 • absolventi,

 • učitelé a zaměstnanci škol,

 • odborníci ve vzdělávání,

 • dobrovolníci či pracovníci s mládeží.

Otevřen je ale i školám a mládežnickým, nevládním nebo sportovním organizacím.

Kam můžete vyrazit v rámci Programu Erasmus+

Jelikož se jedná o vzdělávací program Evropské unie, tak za studiem můžete vyrazit do všech členských států EU – Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Případně do členských států EHP (Evropského hospodářského prostoru) – Norsko, Island, Lichtenštejnsko –, kandidátských zemí – Severní Makedonie, Srbsko, Turecko –, nebo partnerských zemí (ostatní země světa).

Proč se vydat na „zkušenou“ do zahraničí?

Přemýšlíte o studiu cizího jazyka či odborného kurzu v zahraničí? Nepřemýšlejte moc dlouho a jeďte. S Programem Erasmus+ je to snadné. Věřte, že z této zkušenosti budete čerpat mnoho let, protože:

 • se zdokonalíte v jazyce;

 • posunete své dovednosti o několik levelů výše;

 • ze studia či pracovní stáže získáte zkušenosti, kterých si zaměstnavatelé velmi cení;

 • poznáte kulturu a zvyky nejen dané země, ale i spolužáků z jiných částí Evropy;

 • upevníte svou sebedůvěru;

 • zjistíte spoustu věcí sami o sobě;

 • najdete nové přátele a užijete si zábavu a dobrodružství;

 • budete mít skvělý pocit, že jste to dokázali a posunuli se dál.


Výjezdy a pobyty pro učitele a zaměstnance škol

Grant v rámci Programu Erasmus+ je jedinečnou příležitostí, jak rozšířit své pedagogické znalosti a dovednosti, zvýšit kvalifikaci a zlepšit se v cizím jazyce. Navíc se dozvíte, jak probíhá výuka v jiných zemích, a budete tak mít možnost své žáky a studenty ještě lépe motivovat k učení pomocí moderních metod. Mimo to ale i vy sami najdete novou motivaci a elán do práce.

Kolik vás to bude stát?

Obrovskou výhodou Programu Erasmus+ je, že poskytuje příspěvek na realizaci výjezdů a pobytů na základě schválené grantové žádosti. Pokud tedy grant získáte, je rozvoj vašich dovedností hrazený prostředky od vaší vysílající organizace ze strukturálních fondů Evropské unie.

Grantovou podporu můžete využít na:

 • výukové pobyty

 • školení

 • kurzy

 • stínování v hostující instituci

Učitelé a zaměstnanci MŠ, ZŠ a SŠ

Jistě se chcete stále více zdokonalovat a zlepšovat ve svých znalostech a dovednostech, a žákům/studentům tak předávat to nejlepší. V tom vám skvěle může pomoci Erasmus+. Zapojit se do něj mohou nejen učitelé, ale i další zaměstnanci mateřských a základních škol, včetně speciálních a uměleckých, středních škol a gymnázií či jazykových škol, které mají právo státní jazykové zkoušky (pouze jednoleté pomaturitní studium).

Vyjet můžete opakovaně, a to do více než 30 zemí. Konkrétně se jedná o členské státy EU, členské státy EHP nebo kandidátské země.

Jak se přihlásit do Programu Erasmus+

O grant na výjezd do zahraničí nežádáte přímo vy, ale vaše škola, která splňuje jasně daná kritéria. Žádost může podat ale i tzv. koordinátor konsorcia, jímž může být škola či zřizovatelé škol (obce, kraje, ministerstvo, cirkev).

Jednou z podmínek pro přijetí do Erasmus+ je samozřejmě rozvoj nejen vás, ale celé školy.

Typy výjezdů a na jak dlouho můžete vyjet:

Kurzy a odborná školení

Cílem je prostřednictvím zahraniční zkušenosti profesně rozvíjet pracovníky ve školním vzdělávání. Vyrazit můžete na 2 až 30 dnů.

Výukové pobyty

Vyučující má možnost vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí, kterou si žádající škola vybere před podáním žádosti. Pobyt může trvat 2 až 365 dnů.

Stínování na pracovišti (Job Shadowing)

Tento typ výjezdu vám umožňuje na partnerských školách či v organizacích navázaných na školní vzdělávání sledovat jejich metody a postupy, které následně využijete při vlastní výuce. Délka pobytu může být v rozmezí 2 až 60 dnů.

Jakou finanční podporu dostanete?

Příspěvek na realizaci výjezdu na základě schválené grantové žádosti poskytuje Evropská komise (výkonný orgán Evropské unie zastupující zájmy EU). Účastník tak dostane finanční prostředky od své vysílající organizace.

Příspěvek je poskytovaný na:

 • cestovní náklady

 • pobytové náklady

 • kurzovné

 • náklady na organizaci mobilit

 • jazykovou podporu

 • podporu účastníků s omezenými příležitostmi

► Více informací se dozvíte v Příručce k Programu Erasmus+

Učitelé a zaměstnanci odborných škol a VOŠ

Své dovednosti, znalosti, odbornost a úroveň cizího jazyka mohou v rámci Programu Erasmus+ značně zlepšit učitelé, nepedagogičtí odborníci či vedoucí odborného výcviku, ale také zaměstnanci v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě. Kromě zmíněných benefitů můžete během výjezdu do zahraničí navázat nové profesní kontakty a mezinárodní partnerství.

Vycestovat můžete do jakékoli z programových zemí, u akreditovaných organizací dokonce i do partnerských zemí.

Programové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko

Partnerské země: téměř všechny zbylé země světa

Jak se přihlásit do Programu Erasmus+

Stejně jako v předchozím případě žádost o grant posílá instituce, nikoli přímo vy. Navíc je nutné, aby plánované aktivity obohatily nejen váš profesní život, ale musí vést k rozvoji celé organizace, společnosti či školy.

Instituce, které mohou žádat o grantovou podporu:

 • Organizace, které poskytují počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu.

 • Místní a regionální orgány veřejné správy, řídící orgány a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

 • Společnosti a ostatní veřejné nebo soukromé organizace, které hostí žáky a studenty odborného vzdělávání a přípravy, poskytují jim odbornou přípravu nebo s nimi jinak spolupracují.

Typy výjezdů a na jak dlouho můžete vyjet:

Kurzy a odborná školení

Díky zahraničním zkušenostem se můžete profesně rozvíjet ve svých odborných dovednostech a obohatit jimi celý tým. Vyjet můžete na 2 až 30 dnů.

Výukové a školící pobyty

Vyučující či školitel má perfektní možnost vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Pobyt může trvat 2 až 365 dnů.

Stínování na pracovišti (Job Shadowing)

Tento typ výjezdu je ideální volbou, pokud chcete sledovat metody a postupy výuky na partnerských školách či v organizacích navázaných na školní vzdělávání. Následně je můžete zúročit při vlastní výuce. Délka pobytu se pohybuje v rozmezí 2 až 60 dnů.

Pozvaní odborníci

Délka výjezdu je 2 až 60 dnů.

Pozvaní studenti učitelství

Délka výjezdu se pohybuje v rozmezí 10 až 365 dnů.

Jakou finanční podporu dostanete?

Na základě schválené grantové žádosti Program Erasmus+ poskytuje účastníkovi příspěvek na realizaci výjezdu. Finanční prostředky tak dostanete od své vysílající organizace.

Příspěvek je poskytovaný na:

 • cestovní náklady

 • pobytové náklady

 • náklady na organizaci mobilit

 • podporu účastníků s omezenými příležitostmi

► Více informací se dozvíte v Příručce k Programu Erasmus+

Vysokoškolští učitelé a zaměstnanci VŠ

Chcete vystoupat ještě výš? Využijte možnosti získat grant v Programu Erasmus+. S jeho pomocí můžete opakovaně vyrazit na výukové pobyty nebo krátkodobá školení, díky kterým získáte drahocenné zkušenosti a znalosti. Navíc zjistíte, jak to chodí v jiných zemích, zlepšíte se v cizím jazyce a navážete nové profesní kontakty, které jistě v budoucnu využijete.

Zapojit se mohou jak akademičtí pracovníci, tak i ostatní zaměstnanci vysokých škol. Na výběr máte různé typy výjezdů a tisíce univerzit nejen v zemích Evropské unie, ale i zemích EHP, kandidátských či partnerských zemí z různých koutů světa.

Podmínky pro přijetí do Programu Erasmus+

Do programu se můžete přihlásit, pokud jste vysokoškolský učitel či jiný zaměstnanec vysoké školy, jež je držitelkou ECHE neboli Erasmus Charter for Higher Education.

Ohledně přihlášení, termínů a podmínek výběrového řízení se obraťte na pověřeného Erasmus+ koordinátora své školy, který vám se vším pomůže a poradí.

Typy výjezdů a na jak dlouho můžete vyjet:

Výukový pobyt

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům umožňuje vyučovat na zahraniční partnerské vysoké škole, a to v jakémkoli oboru nebo akademické disciplíně. Můžete ho absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou. V tomto případě je výukový pobyt v rozmezí 2 dnů až 2 měsíců.

Školení

Na školení u partnerské vysokoškolské instituce, jež je rovněž držitelkou ECHE, nebo veřejné či soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, mohou vyjet všichni zaměstnanci vysoké školy. Ať už jste kantor, nebo administrativní pracovník můžete se zúčastnit např.: odborného či praktického školení, workshopu, semináře nebo stínování. Školení může být v délce 2 dny až 2 měsíce.

Kombinované intenzivní programy

Jedná se o krátkodobé vzdělávací programy, kdy je přihlášení zaměstnanci vysoké školy musí absolvovat jak fyzicky na vybrané instituci, tak zároveň i virtuální složku. Délka programu je 5 až 30 dnů.

Jakou finanční podporu dostanete?

Díky získanému grantu obdržíte příspěvek na pobytové náklady, které zahrnují náklady na bydlení, stravu, kapesné, místní dopravu či cestovní pojištění. Jeho výše se stanovuje na základě životních nákladů v dané zemi a od 15. dne se snižuje. K němu se však připočítává ještě příspěvek na dopravu, určený podle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pokud jste zaměstnanec s omezenými příležitostmi, můžete zažádat o dodatečnou finanční podporu, která pokryje zvýšené náklady související s výjezdem do zahraničí.

► Více informací se dozvíte v Příručce k Programu Erasmus+

Jak vám pomůže Tutuki?

Chcete využít této šance a vyrazit s pomocí grantu Erasmus+ do světa za zvýšením své kvalifikace, zlepšením cizího jazyka a navázáním profesních kontaktů? Obraťte se na nás. Společně vybereme vhodnou partnerskou školu či organizaci, pomůžeme vám s letenkami, cestovním pojištěním či přípravou pobytu podle vašich představ.