Rozvíjejte se profesně v Kanadě

Další kategorií, díky které můžete v Kanadě legálně pracovat a zároveň cestovat je Young Professsionals nebo-li Profesní rozvoj. Může, ale nemusí navazovat na Working Holiday víza. Díky této kategorii získáte v Kanadě kvalifikovanou odbornou pracovní zkušenost ve vašem oboru na maximální období 12 měsíců. Budete však pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele, na kterého bude vázáno i vaše vízum.

Jaké podmínky musíte pro Young Professionals víza splňovat?

 •  Věk 18-35 let (včetně).
 • Občanství ČR.
 • Adresa trvalého pobytu v ČR.
 • Platný cestovní pas (Pokud je platnost vašeho pasu kratší než 12 měsíců, doporučujeme vám vyřídit si pas nový. Pracovní povolení vám bude vystaveno pouze na období platnosti.)
 • Disponovat alespoň 2500 CAD na pokrytí výdajů spojených s pobytem v Kanadě.
 • Cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu (pojištěním se budete prokazovat imigračnímu úředníkovi při vstupu do Kanady).
 • Nejste osoba, která může mít zamítnutý vstup na území Kanady (bezpečnostní, zdravotní, či finanční důvody, zločiny, atd. na základě kanadského imigračního zákona).
 • Zpáteční letenku nebo prokázání se finančními zdroji na koupi zpáteční letenky na konci vašeho pobytu v Kanadě.
 • Podepsanou pracovní nabídku nebo pracovní smlouvu od zaměstnavatele v Kanadě, která úzce souvisí s vašim profesním zaměřením (skrze vzdělání nebo pracovní zkušenost). Tato práce musí být v rámci pracovního zařazení na úrovni 0,A nebo B – National Occupational Code (NOC) Skill Type Level 0, A, or B
 • Váš budoucí zaměstnavatel za vás musí rovněž uhradit poplatek ve výši 230 CAD ještě před odesláním žádosti o pracovní povolení.
 • Cestujete bez rodinných příslušníků. Rodinní příslušníci (manžel/ka, druh/družka, dítě) se nemohou účastnit programu Zažijte Kanadu spolu s vámi. Mohou však požádat o turistické, studentské či pracovní vízum samostatně a tak bude i jejich žádost posouzena.
 • Úhrada poplatku ve výši 156 CAD.