Skip to content

Pracovní povolení do Kanady

;

Pracovní povolení do Kanady jasně, stručně a přehledně

Chcete alespoň na nějaký čas okusit život v zahraničí a Kanada vás doslova uhranula? Nedivíme se. Je to nádherná země s úchvatnou horskou přírodou, okouzlujícími národními parky, ledovcovými vodopády, tyrkysově zbarvenými jezery a životem pulzujícími městy, která nabízí nespočet jedinečných pracovních i životních příležitostí. Než se sem ale vydáte  žít a pracovat, potřebujete získat pracovní povolení.

Potřebujete pracovní povolení do Kanady? 

Potom se vám určitě bude hodit několik důležitých informací a tipů, které vám pomůžou se lépe zorientovat v různých kategoriích a programech, díky kterým můžete získat potřebné pracovní povolení.

 • Jaké jsou typy pracovních povolení do Kanady?
 • Jaký program či kategorii můžete využít?
 • Jak a kde můžete zažádat o pracovní povolení?
 • Kolik stojí žádost a za jak dlouho bude vyřízena?
 • Na jak dlouho můžete získat pracovní povolení?

To vše a mnohem víc se dočtete právě v tomto článku.

Pokud se však nechcete vším zdlouhavě protloukat sami a stresovat se,  obraťte se na nás. Ušetříte nejen svůj drahocenný čas, ale i nervy a starosti, které celý proces zjišťování, zařizování a plánování s sebou chtě nechtě nese.

► Zjistěte, zda potřebujete pracovní povolení ››


Jaké máte možnosti, jak pracovat a žít v Kanadě

V Kanadě můžete žít a pracovat buď na základě pracovního povolení (work permit), nebo v rámci trvalého pobytu. Je proto potřeba si nejdříve ujasnit, zda chcete v této krásné zemi pobývat jen nějaký čas, nebo zde chcete zakotvit natrvalo. Pokud jste si vybrali druhou možnost, musíte žádat o přistěhovalecká pracovní víza.

Typy kanadských pracovních povolení (work permit)

Pracovní povolení neboli work permit vám umožní bydlet a pracovat v Kanadě jen na určitou dobu. Získat můžete buď:

 • pracovní povolení vázané na zaměstnavatele (Employer-specific work permit),
 • nebo otevřené pracovní povolení (Open work permit).

Employer-specific work permit

Pracovní povolení vázané na zaměstnavatele se zakládá na již sjednané spolupráci s konkrétním zaměstnavatelem. Práci tedy máte už předem domluvenou, což vám výrazně zvýší šanci získat pracovní povolení, jež vás opravňuje ke vstupu a práci v Kanadě.

Při žádosti o tento typ víza musíte mimo jiné doložit:

 • kopii pracovní smlouvy
 • a kopii potvrzovacího dopisu LMIA (Labour Market Impact Assessment) – povolení, které umožňuje kanadskému zaměstnavateli zaměstnat zahraničního pracovníka, protože není na konkrétní pozici k dispozici žádný kanadský rezident či občan,
 • nebo číslo nabídky zaměstnání (pro pracovníky osvobozené od LMIA).

S povolením Employer-specific work permit můžete na území Kanady pracovat pouze v rámci podmínek v něm uvedených. Jste tudíž omezeni například:
– jménem konkrétního zaměstnavatele, u něhož můžete pracovat,
– dobou, po kterou pro něj můžete pracovat,
– daným místem výkonu práce apod.

Open work permit

Mnohem větší svobodu a volnost vám dává otevřené pracovní povolení. Open work permit vám umožňuje pracovat pro jakéhokoli zaměstnavatele, vyjma společností, které nesplňují vládní podmínky nebo pravidelně nabízí striptýz, erotický tanec, eskortní služby nebo erotické masáže.

► Projděte si seznam nezpůsobilých zaměstnavatelů ››

Tak jako je svoboda při výběru zaměstnavatele velkou výhodou, pak nevýhodu je, že  získat Open work permit je mnohem těžší než v případě předem domluvené práce. Kanadská vláda jej totiž neuděluje jen tak na potkání. Naopak ho poskytuje pouze ve specifických situacích.

Tip: Pracovní povolení můžete získat také v případě, že váš partner/ka či manžel/ka již žije a pracuje v Kanadě, a to v rámci Spouse or common-law open work permit.

Žádat o Open work permit můžete, když:

 • jste zahraniční student, který vystudoval určitou vzdělávací instituci a má nárok na postgraduální pracovní povolení;
 • Jste student, který již není schopen hradit náklady na studium;
 • jste nezaopatřeným rodinným příslušníkem někoho, kdo se přihlásil k trvalému pobytu v Kanadě;
 • jste manžel/ka nebo partner/ka kvalifikovaného pracovníka, zahraničního studenta, nebo žadatele o Atlantic Immigration Pilot Program nebo Atlantic Immigration Program;
 • jste držitelem povolení k dočasnému pobytu;
 • apod.

► Zjistěte, kdy můžete podat žádost o otevřené pracovní povolení (Open work permit) ››

Přistěhovalecká pracovní víza do Kanady

Chcete se do Kanady přistěhovat natrvalo, ale nemáte zde žádné rodinné příslušníky ani dočasné povolení k pobytu? Máte možnost využít přistěhovalecká pracovní víza založená na práci.

Express Entry visa pro kvalifikované pracovníky

Poštěstilo se vám a dostali jste pracovní nabídku od kanadského zaměstnavatele? Úžasné. Často je to jediná možnost, jak získat pracovní povolení do Kanady. V takovém případě  budete žádat o povolení v rámci imigračního programu Express Entry, který se vztahuje na pracovníky s určitou profesní kvalifikací.

Kromě požadované kvalifikace musíte splňovat také jazykovou úroveň. Proto při vyplňování profilu uvedete jak své základní osobní údaje, tak i informace o vzdělání, pracovních zkušenostech, jazykových schopnostech, pracovní nabídce atd.

Následně se vyhodnocuje, zda jste ideálním kandidátem na danou pozici.  Zpracování žádosti trvá maximálně 6 měsíců. Jakmile budete vybráni jako vhodný kandidát, doložíte potřebné dokumenty a zaplatíte poplatek za pracovní povolení..

3 typy programu Express Entry:

 • Federal Skilled Worker (FSW) → Pro kvalifikované pracovníky, kteří mají za posledních 10 let zahraniční zkušenost v oboru po dobu alespoň 1 roku a splňují kritéria na vzdělání atd.
 • Federal Skilled Trades (FST) → Pro řemeslné pracovníky, kteří mají potřebnou kvalifikaci v oboru, praxi alespoň 2 roky během posledních 5 let a platnou pracovní nabídku nebo osvědčení o kvalifikaci.
 • Canadian Experience Class (CEC) → Pro kvalifikovaní pracovníky, kteří mají za poslední 3 roky alespoň 1 rok praxe v oboru přímo v Kanadě.

Pokud máte nárok získat některý z výše uvedených programů, můžete se také přihlásit do programu Provincial Nominee (PN). Když budete nominováni, získáte body navíc a značně urychlíte svou žádost.

Start-up visa pro začínající podnikatele

Máte potenciál vybudovat úspěšný podnik, který bude inovativní, nabídne nová pracovní místa a může konkurovat na trhu v celosvětovém měřítku? Pak využijte Start-up visa, která jsou pro nadějné začínající podnikatele.

Jaké podmínky musíte splnit:

 • Musíte mít podpůrný dopis od jedné z organizací, které jsou kanadskou vládou schválené jako potenciální investoři.
 • Váš podnik musí být způsobilý.
 • Musíte splnit jazykové požadavky.
 • Musíte disponovat dostatečným množstvím peněz na usazení se v Kanadě.

Self-employed visa pro OSVČ

Do Kanady můžete přicestovat i jako OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná na základě Self-employed Persons Program. Tedy pokud můžete přispět ke kulturnímu či sportovnímu životu v této zemi.

Podmínky:

 • Musíte prokázat alespoň 2 roky praxe v oblasti kultury nebo sportu na profesionální úrovni v posledních 5 letech.
 • Musíte doložit, že máte dostatek peněz na zabezpečení sebe i své rodiny po příjezdu do Kanady.

Jak zažádat o pracovní povolení

O pracovní povolení do Kanady se většinou žádá online na webových stránkách kanadského imigračního úřadu, a to v rámci vámi vybrané kategorie či programu, který vám umožní pracovat a žít v Kanadě. Liší se podmínkami účasti, případně i možností výběru následného zaměstnavatele. Proto si vyberte program či kategorii, která vám bude nejvíce vyhovovat a jejíž podmínky splňujete.

Program International Experience Canada

Nejznámější a také nejvyužívanější možností, jak získat pracovní povolení do Kanady, jsou kategorie, které nabízí International Experience Canada (IEC) neboli program Zažijte Kanadu.

Kategorie programu International Experience Canada:

Všechny tyto kategorie nabízí mladým lidem ve věku 18–35 let příležitost v Kanadě dlouhodobě pracovat a cestovat, a to ve většině případů po dobu až 1 roku.

Upozornění: Přestože se žádost vyřizuje online, pracovní povolení vám bude uděleno do pasu až během imigrační kontroly při vstupu do Kanady.

Jaké dokumenty potřebujete

Každé povolení má samozřejmě svá specifika, proto se seznam potřebných dokumentů k žádosti o pracovní povolení může lišit podle typu programu/kategorie:

 • kopie platného cestovního pasu
 • naskenovaná fotografie pasového formátu
 • biometrické údaje
 • doklad o dostatečném finančním zabezpečení
 • výpis z rejstříku trestů
 • potvrzení o zaplacení nutných poplatků
 • doklad o sjednaném zaměstnání (kopie pracovní smlouvy a potvrzovacího dopisu LMIA)
 • potvrzení o dostatečné kvalifikaci k dané práci v oboru
 • certifikát dokládající úroveň jazykových znalostí / výsledek testu jazykových schopností
 • oddací list, rodný list dětí atd.

Upozornění: U některých dokumentů může být potřeba doložit ověřený překlad v angličtině nebo francouzštině. Proto si ověřte dopředu, zda se vás to týká.

Kolik stojí žádost o pracovní povolení do Kanady?

 • Work permits
  – pro jednotlivce → 155 CAD
  pro skupinu (3 a více vystupujících umělců, kteří se přihlásí ve stejnou dobu a na stejném místě) → maximálně 465 CAD
  Open work permit → 100 CAD
 • Express entry visa → 1 365 CAD
 • Start-up visa → 2 140 CAD
 • Self-employed visa → 2 140 CAD

Kromě poplatku za zpracování žádosti o pracovní povolení budete muset uhradit navíc poplatek za zpracování biometrických údajů:

 • Pro jednotlivce poplatek činí 85 CAD.
 • Pokud žádá více členů z rodiny ve stejný čas, je maximální celková výše poplatku 170 CAD.

► Přečtěte si, co jsou biometrické údaje a kde je můžete doložit ››


Chcete žít a pracovat v Kanadě? Pomůžeme vám…

Láká vás vycestovat do Kanady za prací? Neváhejte. Získat pracovní povolení je sice poměrně obtížnější a časově i formálně náročnější proces, ale i tak to stojí za to. Nenechte se proto odradit a splňte si svůj kanadský sen.

Se vším vám poradíme a pomůžeme, kontaktujte nás ››

Nastavení soukromí
Podrobné nastavení Odmítám Souhlasím
Nastavení soukromí
Zrušit Uložit nastavení
;