Tomanova DID Berlin

Pobyt v Berlíně

V roce 2015 o prázdninách jsme vypravili mnoho českých učitelů na jazykové pobyty do Evropských států.

Proč zrovna české učitele a učitelky?

No, protože na své pobyty dostali grant. A nápad to byl věru užitečný. Není nad to se nechat inspirovat výukou jazyka v  zahraničí a také se potkat se studenty z celého světa. A jak takový pobyt v Berlíně na škole did-deutsch institute hodnotila paní Jarmila T.? Posuďte sami.

A jak se v Berlíně líbilo?

Vážená paní Gultová,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za zprostředkování jazykového pobytu v Berlíně. Tento pobyt jsem absolvovala letos v červenci v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je součástí Výzvy č. 56 zaměřené na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků. Projekt naší školy „Poznáním k porozumění“ mi pomohl zdokonalit mé jazykové znalosti a komunikativní dovednosti a také poznat významné multikulturní hlavní město Německa, Berlín.

Úroveň a profesionalita všech vyučujících i vedení jazykového kurzu mne doprovázela po celý můj pobyt v Berlíně. Musím vyzvednout nadšení a elán všech spolupracovníků did institutu, kteří nás po náročných dnech ve škole ještě doprovázeli po významných historických místech Berlína a také pro nás organizovali velmi zajímavé výlety do okolí. Práce v malé skupině se studenty z celého světa a možnost zúčastnit se hospitací ve výuce německého jazyka mne obohatily pro mou další pedagogickou práci.

Přeji Vám mnoho úspěchů a hodně elánu do dalších projektů.                      

S úctou Mgr. Jarmila Tomanová, učitelka německého jazyka, ZŠ Vnorovy

Tým Tutuki moc děkuje za zpětnou vazbu i fotografie!