Reference: Petr Vodvářka - Generální Konzul Austrálie

Kukabara si zaslouží vaši pozornost

Honorární konzul Austrálie v Praze, pan Petr Vodvářka, říká:

„Na jazykové kurzy v Austrálii a na propagaci Austrálie je tu Kukabara. Kukabara si zaslouží vaši pozornost.

S panem Vlastimilem Tichým, spolumajitelem Kukabary, spolupracuji již od roku 2001. Poznal jsem v něm poctivého a pracovitého člověka, který je zapálený pro cestování.

Doposud jsem potkal jen málo lidí, kteří se neustále vzdělávají a učí novým informacím, takže budete-li chtít naslouchat, tak o každém zvířeti, o každé rostlině se vám dostane příslušné informace, často včetně poutavé historky…

Pomáhá studentům i cestovatelům, fotografuje a pořádá přednášky.

Zajímavá jsou jeho vystoupení v televizi. Společně jsme Austrálii mnohokrát prezentovali, a to jak na nejrůznějších veletrzích a přednáškách, tak třeba i v rozhlase.

Vlasta Tichý napsal již 3 cestopisy o Austrálii a já měl jsem tu čest být „kmotrem“ při křtu dvou posledních knih a sepsat k nim předmluvu.

Rád bych mu poděkoval za práci, kterou pro propagaci Austrálie a studia v Austrálii dlouhá léta vykonává.“

S úctou Ing. Petr Vodvářka

Honorární konzul Austrálie a AUSTRADE

Klimentská 10
110 00 Praha
Česká republika
Australian Consulate

 

australsky znak pro web